ff

Huisregels en algemene voorwaarden

 • Kom op tijd.
 • De verantwoordelijkheid voor eigen lichaam, werk binnen eigen grenzen. Met betrekking tot blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg behandelend arts voor wat wel en niet mag.
 • Afmelden van een les per e-mail en minimaal 12 uur van tevoren.
 • Les inhalen of lesdag ruilen is in overleg mogelijk binnen diezelfde maand indien er voldoende plek is. Gelieve inhalen beperken.
 • Draag makkelijk zittende en niet knellende kleding.
 • Neem eigen yogamat en eventueel een (meditatie)kussen mee.
 • De yogaruimte gelieve niet betreden met schoenen en mobiele telefoon uit.
 • Het maandbedrag dient voor of op de 1e van de maand contant of op bankrekening NL28 TRIO 0197647413 te worden voldaan. Het lesgeld is een gemiddelde over een jaar en hier zijn de vakanties vanaf gehaald. Instromen is mogelijk en de maand wordt dan verrekend. Opzeggen alleen per e-mail. Wanneer betaling uitblijft na betalingsherinnering, wordt verdere deelname van de lessen ontzegd. 
 • De yogastudio is tijdens de schoolvakanties gesloten, tenzij anders vermeld. In de maand augustus is de studio gesloten, tenzij anders vermeld.
 • Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.
 • Restitutie van het cursusgeld of 10-lessenkaart bij ziekte, vakantie of andere redenen is niet mogelijk. Het is mogelijk om van maandelijkse betaling over te stappen naar 10-lessenkaart of andersom. Wordt er besloten om welke reden dan ook een maand niet te betalen, dan wordt er uitgegaan van een opzegging.
 • Yogastudio Sense is niet aansprakelijk voor eventuele in of na de les opgedane schade, letsel, diefstal, alles in de ruimste zin van het woord en ook waarin deze tekst niet voorziet.
 • Privacybeleid: Yogastudio Sense behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Daarbij wordt aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming kortweg AVG gehouden.

  Yogastudio Sense verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ledenadministratie
  • Het controleren en afhandelen van de betaling
  • Verzenden van nieuwsbrief en/of andere mailings
  • Bellen of e-mailen voor het uitvoeren van de dienstverlening
  • Te informeren over wijzigingen van de diensten en producten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren; 
   • Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst
   • Emailadres voor mailings > tot wederopzegging (opzegging per email, hierbij geeft u aan om wel of niet in het mailbestand voor de nieuwsbrief te blijven) 

Huisregels Yoga

Menu
Yogastudio Sense