ff

Huisregels en algemene voorwaarden

 •  Kom op tijd.
 • De verantwoordelijkheid voor eigen lichaam, werk binnen eigen grenzen.
  Met betrekking tot blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg behandelend arts voor wat wel en niet mag.
 •  Afmelden van een les per e-mail en minimaal 2 uur van tevoren.
 • Les inhalen of lesdag ruilen is in overleg mogelijk binnen diezelfde maand indien er voldoende plek is. Gelieve inhalen beperken.
 • Draag makkelijk zittende en niet knellende kleding.
 • Neem eigen yogamat en eventueel een (meditatie)kussen mee.
 • De yogaruimte gelieve niet betreden met schoenen. Schoenen kunnen beneden in de schoenrek geplaatst worden. Mobiele telefoon uit.
 • Het maandbedrag wordt door middel van automatische incasso betaald. De eerste en de daarop volgende incasso’s vinden steeds rond de 28e van de maand plaats. Het lesgeld is een gemiddelde over een jaar en hier zijn de vakanties vanaf gehaald. Instromen is mogelijk en de maand wordt dan verrekend.
 • Opzeggen via MomoYoga. Regel zelf via MomoYoga je opzegging. Houd rekening met 1 maand opzegtermijn.
 • Yogastudio Sense verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over afgesloten abonnementen. Bij het niet kunnen incasseren brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening, bij iedere volgende poging.
 • Het is via MomoYoga mogelijk om van maandelijkse betaling over te stappen naar 10- lessenkaart of andersom. Wordt er besloten om welke reden dan ook een maand niet te betalen, dan wordt er uitgegaan van een opzegging.
 • Voor de (online) diensten van Yogastudio Sense, waarvoor een overeenkomst  of account nodig is, te gebruiken, wordt er automatisch akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen door Yogastudio Sense worden gewijzigd of aangevuld. Grote inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd.
 • Een overeenkomst met Yogastudio Sense, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Yogastudio Sense.  Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van of met betrekking tot de door Yogastudio Sense geleverde diensten en zaken, komen uitsluitend toe aan Yogastudio Sense of aan derden van wie Yogastudio Sense die rechten in licentie heeft verkregen. Abonnementen en accounts zijn strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan. Yogastudio Sense behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren. De yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Yogastudio Sense hier vooraf toestemming voor gegeven heeft. Het is niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de licentie te buiten gaan.
  Indien niet aan boven genoemde regels gehouden wordt, kan het account definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst.
 • De yogastudio is tijdens de schoolvakanties gesloten, tenzij anders vermeld.  In de maand augustus is de studio gesloten en zullen vanaf 2023 online video's onbeperkt te volgen zijn. Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden, tenzij anders vermeld.
 • Yogastudio Sense is niet aansprakelijk voor eventuele in of na de les opgedane schade,  letsel, diefstal, alles in de ruimste zin van het woord en ook waarin deze tekst niet voorziet.

Privacybeleid:
Yogastudio Sense behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.
Daarbij wordt aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming kortweg AVG gehouden.
Yogastudio Sense verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ledenadministratie
Het controleren en afhandelen van de betaling
Verzenden van nieuwsbrief en/of andere mailings
Bellen of e-mailen voor het uitvoeren van de dienstverlening
Te informeren over wijzigingen van de diensten en producten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren;
Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst
Emailadres voor mailings > tot wederopzegging (opzegging per email, hierbij geeft u aan om wel of niet in het mailbestand voor de nieuwsbrief te blijven)

   •  

Menu
Yogastudio Sense